نسل جدید کشنده‌های اسکانیا و بررسی میزان سوخت مصرفی آن

نسل جدید کشنده‌های اسکانیا

مصرف سوخت اتوبوس اسکانیا یکی از گزارشات مهمی است که مورد توجه تمامی رسانه‌ها قرار گرفت. این نسل جدید کشنده‌ها با قابلیت مصرف سوخت کمتر به تولید رسیده اند و از زمان عرضه نسل جدید در پاییز ۲۰۱۶، کمپانی…

ادامه مطلب