آشنایی ۰ تا ۱۰۰ با اولین شرکت بزرگ مقیاس هوشمند (آسان بار) !!

بزرگ مقیاس هوشمند

شرکت آسان‌ بار با همکاری و پشتیبانی بوتان‌ ران توانسته قدم‌های مثبتی در جهت حمل و نقل الکترونیکی در کشور بردارد و به اولین شرکت بزرگ مقیاس هوشمند در کشور تبدیل شود ، با توجه به ویژگی‌های خاصی که…

ادامه مطلب