زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به‌زودی با هوشمند سازی شبکه‌های حمل‌ونقل، بارنامه ها تحت وب صادر می‌شوند

قائم مقام کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کشور داوود فهندژ سعدی در راستای چشم اندازهای کانون در سال ۹۸ اظهار کرد:

کانون در سال ۹۸ برنامه دارد که نظام سیستم صدور بارنامه را به‌صورت شبکه تحت وب در آورد و برای ارتقاء این موضوع هماهنگی تمامی کانون‌ها و انجمن‌های سراسر کشور مورد انتظار است و بخش‌های بازارگاهی که در شبکه حمل‌ونقل ایجاد شده باید مورد ارزیابی قرار گیرند، امید می‌رود بتوان نظام هوشمند بارنامه الکترونیک در این شبکه را به‌صورت الکترونیک بار در شبکه‌های حمل‌ونقل اعم از کانون‌های انجمن‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد کرد.

*در مورد تصحیح روابط حقوقی بین صادر کننده بارنامه و راننده خود مالک بیشتر بخوانید.

پیام سال ۹۸ کانون همبستگی، وحدت رویه و ایجاد نظام اقتصادی مناسب برای همه دست اندرکاران حمل‌ونقل جاده‌ای اعم از شرکت‌ها، متصدیان و رانندگان و سرمایه‌گذاران باشد.

صدور بارنامه تحت وب در سال 98

چه اطلاعاتی به صورت کلی در بارنامه‌ها درج می‌شود؟

  • اطلاعات عمومی (شماره بارنامه، سریال بارنامه)
  • اطلاعات فرستنده و گیرنده (نام و نام خانوادگی و آدرس فرستنده، نام و نام خانوادگی و آدرس گیرنده)
  • اطلاعات راننده، اطلاعات خودرو، اطلاعات بار، اطلاعات مالی (مبلغ کل کرایه، پیش‌کرایه و…) است. باید توجه داشت مهر و امضا موسسه حمل‌ونقل در بارنامه درج و بارنامه باید به امضا راننده و گیرنده کالا هم برسد.

در صورت تمایل برای مطالعه اهمیت بارنامه در حمل‌ونقل جاده‌ای بر روی این لینک کلیک کنید.


منبع: تین نیوز