رابطه اخلاق و رانندگی - آسان پدیا
رابطه اخلاق و رانندگی

رابطه اخلاق و رانندگی

 رابطه اخلاق و رانندگی

آیا می‌دانید که افراد وظیفه شناس تخلفات رانندگی کمتری مرتکب می‌شوند؟!

بین تیپ های شخصیتی افراد مختلف و رفتارهای رانندگی آنها رابطه خاصی وجود دارد. با شناخت ویژگی های اخلاقی یک فرد رفتار غالب او در رانندگی قابل تشخیص است، در واقع یک فرد به همان طریق رانندگی میکند که زندگی می کند.

 افراد وظیفه شناسی که دارای این ویژگی ها هستند، قوانین راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت می کنند:

 • نظم
 • ترتیب
 • تمایل به پیشرفت
 • خویشتن داری
 • محتاط بودن
 • آینده نگری
 • خوش قولی

نوع رانندگی در افرادی با نشانه های زیر متفاوت است و اینگونه افراد معمولا از قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی نمی کنند:

 • اضطراب
 • عواطف منفی
 • انتقام جویی
 • خودپسندی

همچنین افرادی که توافق پذیری کمتری دارند، بیشتر تحریک پذیر بوده و ثبات هیجانی کمتری در آنان دیده می شود که انجام رفتارهای مخاطره آمیز در آنها بیشتر است.

افراد هیجان خواه تر نیز بیشتر خطر میکنند به این معنا که هر چقدر درصد هیجان خواهی آنها بالاتر برود امکان لغزش، خطا و تخلف در آنها بیشتر است، به همین خاطر افزایش تجربه رانندگی و هیجان خواهی در محیط های کنترل شده میتواند از امکان تخلف ها در رانندگی بکاهد.

برای شنیدن پادکست این مقاله؛ بر روی فایل صوتی زیر کلیک کنید?

پاسخی بگذارید