بایگانی‌ها بروکراسی در حمل و نقل بین المللی - آسان پدیا
Browsing Tag

بروکراسی در حمل و نقل بین المللی

آسان بار-آسان پدیا

درخواست های شرکت های حمل و نقل بین المللی از وزیر راه

درخواست های شرکت های حمل و نقل بین المللی از وزیر راه ناوگان ایرانی در حال حذف از سیستم ترانزیت منطقه مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، محمد جواد عطرچیان دراظهارات خود در مورد شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور گفت: با محدود شدن امکان نقل وانتقال ارز و نداشتن توان پرداخت کرایه حمل،…