بایگانی‌ها خود مالک - آسان پدیا
Browsing Tag

خود مالک

تن کیلومتر و هزارتوی آن(بخش دوم)

تن کیلومتر و هزارتوی آن(بخش دوم)

تن کیلومتر و هزارتوی آن(بخش دوم) در بخش اول این مقاله به بررسی جزئیات نحوه محاسبه کرایه حمل بار پرداخته شد.در بخش دوم به موارد دیگری در زمینه تن کیلومتر اشاره شده است. فاکتورهای تأثیرگذار در تعیین قیمت نویسندگان این پژوهش پیش از اینکه به فرمولی برای تعیین قیمت خودکار برسند این سؤال را مطرح…