بایگانی‌ها رانندگی بدون احساس بدن درد - آسان پدیا
Browsing Tag

رانندگی بدون احساس بدن درد

راننده کامیون و دلتنگی دوری از خانه-آسان بار-آسان پدیا

راننده کامیون و دلتنگی دوری از خانه

راننده کامیون و دلتنگی دوری از خانه دلتنگی دوری از خانه خود را به عناوین مختلف مانند تحریک پذیر بودن، اضطراب، تنش یا فکر کردن دائمی به خانه نشان می‌دهد. در حالی که این احساسات ممکن است به دیگر حرفه‌ها هم آسیب برساند، می‌توانند خطری جدی برای کیفیت کار رانندگان کامیون باشد. واقعیت این است…