بایگانی‌ها فشار باد مناسب لاستیک ماشین - آسان پدیا
Browsing Tag

فشار باد مناسب لاستیک ماشین

ماشین 420x280 - خطرات ناشی از عدم تنظیم باد لاستیک

خطرات ناشی از عدم تنظیم باد لاستیک

لاستیک‌های خودرو باید به میزان توصیه شده توسط سازنده خودرو باد شود. مهم‌ترین عامل سلامتی لاستیک خودرو هوا است که آن هم (تقریباً) رایگان است. فشار باد مناسب، قدرت لاستیک را در برابر نیروی وزن و شرایط مختلف رانندگی، مانند ترمز کردن، شتاب گرفتن و… بیشتر می‌کند. بهترین وضعیت لاستیک، با فشار باد مناسب مهیا…