تاریخچه اسکانیا

تاریخچه اسکانیا

تاریخچه اسکانیا اسکانیا،به سوئدی (Scania ): شرکت خودروسازی و صنایع سنگین سوئدی است که تولیدکننده انواع کامیون، اتوبوس، موتورهای دیزلی و کشتی است. دفتر مرکزی و کارخانه تولیدی…