زمان مطالعه: ۷ دقیقه

برای تاسیس شرکت حمل و نقل بایستی مراحلی مهم جهت اخذ مجوزهای رسمی دنبال شود. ضوابط و شرایط تاسیس شرکت حمل و نقل ما را بر این داشت تا ابتدا توضیحی از شرکت‌های باربری داخلی و خارجی که در اصطلاحات گمرکی نیز کاربرد دارند را به شما ارائه دهیم. سپس به اعلام مشخصات مورد نیاز قانونی و هزینه‌های لازم بپردازیم.

نیاز روز افزون جوامع صنعتی و توجه ویژه آن‌ها به حمل و نقل باعث شده است که یکی از نیازهای اساسی در کشورهای پیشرفته روی دوش باربری‌ها باشد. در ادامه می‌توانید اطلاعات جامعی درباره شرایط تاسیس شرکت حمل و نقل باربری و بارنامه کسب کنید. همچنین می‌توانید از شرایط و ضوابط تاسیس شرکت حمل و نقل لازم برای دریافت مجوز باربری و مدارک مورد نیاز آگاهی کامل پیدا کنید.

مبانی مهم و ارگان‌های شریک در تاسیس شرکت حمل و نقل

وزارت راه و شهرسازی دستگاه اجرایی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور سازمان تابعه
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زیرمجموعه سازمان تابعه
دفتر حمل و نقل کالا متولی صدور مجوز
شناسه ملی
واحدهای استانی واحد صدور مجوز

مشخصات مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل جاده‌ای

اشخاص حقوقی امکان دریافت مجوز توسط
۱۲۳۷۹ کد مجوز
پروانه نوع مجوز
ضرورت وجودی مجوز
بار، پروانه، حمل، حمل و نقل، حمل و نقل کالا، داخلی، فعالیت، کالا، کشور عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز

مبانی قانونی موکول بودن شرایط تاسیس باربری

شماره ماده، تبصره تاریخ قانون شماره قانون عنوان قانون/مصوبه
بند ۱۳ ماده ۷ ۱۳۵۳/۰۴/۱۶ ۶۹۱ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن
۴ ۱۳۶۱/۰۴/۰۵ ۶۹۷ هجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۶۹۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷ه مورخ ۹۱/۸/۱۵)
ماده ۱۱ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ ۷۰۰ ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل بین شهری کالا
۶ ۱۳۵۷/۰۵/۰۱ ۷۰۱ آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری از موسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راه‌های کشور
۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۵۵ ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های باربری یا حمل و نقل بین شهری مسافر

فرایند صدور مجوز شرکت باربری

تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی چگونگی فرایند صدور
www.rmto.ir آدرس درگاه الکترونیکی
تقاضای ثبت شرکت از سوی متقاضی به اداره کل استان مربوطه ارائه و کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز در پرونده شرکت در سامانه مدیریت شرکت‌ها بارگذاری می‌گردد. سپس پرونده الکترونیکی شرکت پس از تأیید اداره کل استان و به منظور تأیید نهایی به دفتر حمل و نقل کالا ستاد مرکزی ارسال می‌گردد. روند عملیاتی

شرایط تاسیس باربری و مدارک لازم برای صدور مجوز

 • تصویر مدارک ثبت شرکت
 • شرایط و مدارک وسایل نقلیه شرکت مطابق با ماده ۸ ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل بین شهری کالا (پیوست)
 • شرایط و مدارک پایانه شرکت مطابق با ماده ۹ ضوابط فوق
 • معرفی نامه مدیر فنی شرکت طبق شرایط ابلاغ شده توسط سازمان
 • سند مالکیت یا اجاره نامه (حداقل ۵ ساله) ثبت در دفترخانه رسمی پایانه اختصاصی به نام شرکت
 • اسناد مالکیت ناوگان به نام شرکت و قرارداد همکاری ناوگان تحت پوشش شرکت
 • گواهی‌های عدم بدهی بیمه‌ای، بانک و دارایی مدیران شرکت
 • فیش واریزی وجه مصوب مربوط به صدور پروانه
 • در مورد پایانه ارائه مدارک مبنی بر احراز شرایط مندرج در ماده ۹ ضوابط تاسیس و بهره‌برداری در خصوص تاسیسات و مساحت‌های مورد نیاز
 • در مورد ناوگان ارائه مدارک مبنی بر احراز شرایط مندرج در ماده ۸ ضوابط تاسیس و بهره‌برداری در خصوص حداقل وسایل نقلیه شرکت‌ها
 • مدارک مربوط به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مطابق ماده ۶ و ۷ ضوابط فوق (پیوست) تابعیت ایرانی

مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت حمل و نقل

 1. تصویر اجاره نامه تصویر
 2. مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی
 3. تابعیت ایرانی
 4. پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه
 5. اسناد بانکی
 6. مدارک احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل
 7. گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون
 8. مدارک ثبتی

مبانی قانونی مجوز شرکت حمل و نقل

شماره ماده، بند یا تبصره تاریخ قانون مصوبه شماره قانون مصوبه عنوان قانون مصوبه
ماده‌های ۲ الی ۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۸۰۰ ضوابط بهره‌برداری و تاسیس از شرکت‌های حمل و نقل بین شهری کالا

 

مبلغ عنوان هزینه
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شرکت‌های سراسری و درجه ۱
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شرکت‌های درجه ۲

حمل و نقل در امر تجارت نقش مهمی دارد و طبیعی است بدون آن تجارت ممکن نیست.حمل و نقل از راه خشکی و دریا از زمان قدیم معمول بوده و با گذشت زمان تکامل یافته تا به امروز رسیده است و مبحث بارنامه الکترونیکی نیز مطرح شده است.

در کشورهای صنعتی موضوع حمل و نقل و بارنامه سراسری از مسائل بسیار مهم است؛زیرا برای تجارت کالا وسیله ارسال و دریافت است. به همین دلیل شرکت های بزرگ کشتیرانی،راه آهن،هواپیمایی،اتوبوسرانی،تراموا و غیره تشکیل شده که مخصوصاَ دخالت زیادی در زندگی روزمره انسان دارند و قاعدتاَ باید تحت نظم معینی درآیند.( برای مطالعه و آشنایی با اپلیکیشن شرکت های حمل و نقل آسان بار و اعلام بار کلیک کنید)

گیف موشن راننده

استفاده از افراد و ماشین آلات مخصوص به جهت حمل موارد مختلف، نیازمند افراد متخصصی می باشد که با برنامه ریزی دقیق از عهده این امر برآیند. به همین جهت تشکیل مراکزی که به امر حمل و نقل مبادرت می نمایند پدید آمده تا نسبت به رفع نیازهای مذکور اقدام نمایند.

ضوابط تاسیس شرکت حمل و نقل

حمل و نقل کالا یا مسافر می تواند در حالت های مختلفی اتفاق افتد. به عنوان مثال حمل و نقل در محدوده شهری چه از نظر مسافر یا کالا و یا اینکه حمل و نقل به نقاط دورتر و بین شهرهای مختلف یک کشور می تواند انجام شود. در مقیاس وسیع تر حمل و نقل  بین المللی را داریم که خود از راه های زمینی، هوایی و دریایی قابل انجام می باشد.

اشخاصی که قصد ثبت شرکت حمل و نقل را داشته باشند ابتدا بایستی تصمیم خود در خصوص محدوده کاری خود را انجام دهند و مشخص نمایند که این ثبت شرکت حمل و نقل در محدوده شهری، بین شهری و یا بین المللی خواهد بود که در  این مقاله در مورد تاسیس شرکت حمل و نقل داخلی صحبت شده است.

ضوابط و شرایط و مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی کالا

ضوابط و شرایط و مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی کالا
 • وسائل نقلیه

 • وسایل نقلیه ملکی،استیجاری و یا تحت پوشش مورد نیاز بایستی برحسب درجه بندی شهرستان ،استان، سراسری مورد درخواست با عمر زیر ۱۰سال بنام شرکت با سند قطعی رسمی محضری بوده بطوریکه میانگین سن ناوگان ملکی شرکت بیش از ۷ سال نباشد.
 • وسایل نقلیه استیجاری مورد نیاز بر حسب شهرستان ، استان ،سراسری مورد تقاضا با عقد قرارداد همکاری با مالک وسیله نقلیه .
کامیون هایی ملکی و استیجاری مورد نیاز متناسب با درجه بندی محدوده های فعالیت تعریف شده
نوع وسیله نقلیه سراسری استانی درجه یک شهرستانی درجه دو شهرستانی
ملکی ۵۰ دستگاه ۲۰ دستگاه ۱۰ دستگاه ۵ دستگاه
تحت پوشش ۷۰ دستگاه ۲۰ دستگاه ۱۰ دستگاه ۵ دستگاه
 1. توضیح اینکه کامیون های ملکی و استیجاری بایستی دارای حداقل ظرفیت بار پذیری ۵ تن به بالا بوده بطوریکه متوسط ظرفیت بار پذیری آنها از ۸ تن به بالا باشد . و همچنین دارای بغل نویسی به نام شرکت و کارت وابستگی و دارای کارت معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.
 2. کلیه کامیونهای ملکی معرفی شده بایستی دارای سند رسمی بنام شرکت باشند و کامیونهای استیجاری و تحت پوشش نیز می بایست دارای قرارداد کار و همکاری بوده و قرارداد مذکور بایستی بصورت رسمی با مالک آن تنظیم گردد.( سخن مدیرعامل آسان بار شرکت های محترم حمل و نقل را بخوانید )
 • مستحدثات:(تاسیسات رفاهی و امکانات و تجهیزات)

 مستحدثات ( حداقل متراژ)  درجه بندی شهرستانها و استانهای کشور
درجه ۱ شهرستانی       درجه ۲ شهرستانی
توقفگاه ( بتن یا آسفالت)  ۳۵۰۰ ۲۰۰۰
دفتر کار ۲۰۰ ۱۵۰
سالن استراحت ۲۰۰ ۱۵۰
نمازخانه ۵۰ ۳۰
 سایر ( انبار، محوطه سرویس و … کف آسفالت یا بتن) ۱۰۵۰ ۶۷۰
کل متراز ۵۰۰۰ ۳۰۰۰
کل محوطه عملیاتی شرکت می بایست بصورت ملکی با سند رسمی به نام شرکت بوده و پایانه معرفی شده جهت فعالیت می بایست  دارای مستحدثات و شرایط ذیل بر حسب شهرستان مورد تقاضا باشد و محل پایانه از نقطه نظر ترافیکی ، انتظامی،  بهداشتی،  زیست محیطی، (شهرداری، اداره راه و ترابری) نوع کاربری و غیره از مراجع ذیربط استعلام خواهد گردید.
تاسیس شرکت حمل و نقل جاده ای

توضیح اینکه کل محوطه عملیاتی شرکت باید در یک محل متمرکز بوده و دفتر کار و سالن استراحت دارای آب، برق، تلفن، جعبه کمکهای  اولیه، وسایل گرمایشی، سرمایشی ، دستشویی، سرویس بهداشتی ، آب سرد کن و اطفا حریق بوده سالن استراحت دارای خوابگاه با تخت کافی و حمام با دوش آب گرم و سرد باشد.

دریافت بار بشکل رایگان و توافقی

 • شرایط مدیر عامل

 • تبعه و ساکن جمهوری اسلامی ایران باشد .
 • متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی کشور
 • دارای حداقل ۲۵ سال تمام
 • عدم اشتغال به سمت مدیریت عاملی در شرکتهای دیگر و یا مدیریت سایر موسسات
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سو پیشینه کیفری موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد
 • احراز صلاحیت فردی براساس نظریه اماکن عمومی
 • داشتن گواهی پایان خدمت سربازی یا معافیت دایم (متولدین بعد از سال ۱۳۳۷)
 • دارای تحصیلات و سوابق تجربی  بر اساس جدول فوق الاشاره.

 

 • مدارک مورد نیاز

 1. تنظیم اساسنامه ، شرکتنامه، تقاضانامه، و صورتجلسه اعضا موسس
 2. ارائه تصویر برابر اصل از تمامی صفحات سند ملکی محل، شناسنامه تمامی اعضا هیئت مدیره و سهامداران ، پایان خدمت یا معافیت دائم، مدرک تحصیلی به انضمام کروکی محل سکونت هر یک به تفکیک
 3. ارائه تصویربرابر اصل از سند وسائط نقلیه ملکی و استیجاری (کارت مالکیت)، کارت ماشین و کارت هوشمند
 4. ۱۲ قطعه عکس۴*۳  از مدیر عامل و ۶ قطعه از هر یک از اعضا هیئت مدیره جهت اخذگواهی عدم سو پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به موادمخدر
شرایط تاسیس باربری
 • تسهیلات برای ایثارگران (خانواده معزز شهدا پدر، مادر، همسرو فرزند،جانبازان بالای ۲۰ درصد و آزادگان)

 1. مدرک تحصیلی برای تصدی سمت مدیر عاملی به میزان یک پایه بالاتر در نظر گرفته می شود.
 2. سابقه تجربی مورد نیاز برای تصدی سمت مدیر عاملی یکسال کمتر  محاسبه می گردد.
 3. در صورتی که ۵۰%اعضا  هیات مدیره شرکت از ایثارگرانی تشکیل شده که قبلا از طریق ارایه تسهیلات از سازمان مجوز شرکت دریافت نکرده اند، شرکت (صرفا شهرستانی ) می تواند در شهرستانهای درجه یک به میزان ۲۰% و در شهرستانهای درجه دو به میزان ۴۰%کمتر وسیله نقلیه باری ملکی به شرط عدم فروش سهام به غیر ارائه نماید. در صورت فروش سهام به غیر مجوز فعالیت از درجه اعتبار ساقط بوده و منتقل الیه جهت امکان ادامه فعالیت بایستی کلیه تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز را ارایه نماید.

برخی از سوالات متداول

هزینه لازم برای گرفتن مجوز دفتر باربری چقدر است؟

هزینه لازم برای اخذ مجوز دفتر باربری درجه ۱ هفتاد میلیون تومان، و برای دفتر باربری درجه ۲ پنجاه میلیون تومان است. البته ممکن است باتوجه به تغییرات قیمتی و شرایط اقتصادی غیرثابت کنونی تا حدودی هزینه‌ها دست خوش تغییر شوند.

آیا برای تاسیس باربری باید تابعیت ایرانی داشت؟

بله. افراد برای اخذ مجوز باربری زمینی و هوایی در کشور جمهوری اسلامی ایران باید تابعیت همین کشور را داشته باشند تا پروانه و جواز کسب باربری برای آن‌ها صادر شود. در غیر این صورت این کار عملی نخواهد بود.

مدارک لازم و شرایط تاسیس باربری چیست؟

مدارک کامل هویتی نظیر شناسنامه، کارت ملی، مشخصات خودروها و غیره، همگی باید در پیوست نامه‌ها برای اداره صدور پروانه و کسب جواز ارائه شود.

“و در آخر یادتان نرود که راننده قهرمان است”