نحوه ورود به برنامه آسان بار

نصب برنامه

برای دانلود برنامه آسان بار رانندگان میتوانید از اینجا اقدام به دریافت برنامه نمایید. پس از دانلود و نصب برنامه با فعال کردن اجازه دسترسی به برنامه باید منتظر ارسال کد تایید باشید تا پس از ارسال بتوانید به…

ادامه مطلب