زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در طی آیین نامه ای دستور حمل مواد خطرناک جاده ای بشرح زیر صادر گردیده است. این آیین نامه در ۱۷ صفحه لازم الاجرا می باشد.

با توجه به اهمیت ساماندهی حمل ونقل مواد خطرناک، تصویر تصویب نامه شماره ۴۴,۸۷۰ /ت ۲۹ ۲۲۰ ه مورخ ۸۰/۱۲/۲۷ هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک جهت اجرا به پیوست ارسال می گردد. شرکتها و موسسات حمل و نقل دارای پروانه فعالیت دایم با رعایت کلیه مفاد مندرج در آیین نامه فوق الذکر می توانند علاوه بر صدور بارنامه در دفتر مرکزی و ش ب شرکت، نسبت به صدور بارنامه از کلیه مبادی حمل کالا در کشور اقدام نمایند.

دریافت بار بشکل رایگان و توافقی

شایسته است وصول بخشنامه را به دفتر حقوقی و تدوین مقررات اعلام و بر اجرای آن با هماهنگی دفتر ایمنی و ترافیک نظارت لازم اعمال گردد و در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه مراتب را به دفتر ایمنی و ترافیک گزارش نمایند تا پس از بررسی در کمیسیون موضوع ماده ۱۳ آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل ونقل جاده ای اتخاذ تصمیم گردد.

 

دانلود با لینک مستقیم

 

منبع : rmto.ir