مزایای استفاده از اپلیکیشن آسان‌بار

برخی از امکانات سامانه حمل بار اینترنتی آسان‌بار

درآمد بیشتر

با داشتن بار در تمام مسیرها می‌توانید درآمد بیشتری کسب کنید

۰٪ کمیسیون

آسان‌بار هیچگونه کمیسیونی را از کرایه شما دریافت نمی‌کند

تنوع در انتخاب

نوع بار و زمان حمل مورد نظرتان را انتخاب کنید

نمایش در مسیر حرکت

موقعیت مکانی محل بارگیری و تخلیه را به آسانی پیدا کنید

ارزیابی عملکرد

به نحوه برخورد و رفتار صاحبین بار امتیاز دهید