زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بریده شدن ترمز یکی از مشکلات اساسی است که در سال های اخیر بسیاری از رانندگان را دچار مشکل کرده است و همین موضوع باعث شده است تا تعداد تصادفات و سوانح در جاده ها افزایش پیدا کند. حقیقت آن است که فرق ندارد که اتومبیل ها از چه نوعی باشند و ابعاد آنها دقیقا چقدر باشد، مشکل بریده شدن ترمز مسئله ای است که حتی برای ماشین های بزرگ و سنگینی مانند تریلی هم پیش می اید.

شاید هنگامی که در مورد بریده شدن ترمز صحبت می کنیم، برای بسیاری از افراد این سوال پیش اید که اگر ماشین های بزرگ و سنگینی همانند تریلی دچار این مشکل شوند، چه اتفاقی می افتد و چگونه می توان اوضاع را کنترل کرد؟

در ۳۱ شهریور ماه، راننده تریلی شیرازی نیز با مشکل بریده شدن ترمز روبرو شد. راننده تریلی هنگامی که در جاده ورودی شهر یاسوج در حال رانندگی بود، متوجه این موضوع شد که هر چقدر تلاش می کند و پدال ترمز را فشار می دهد، ماشین ترمز نمی کند.

گیف موشن راننده

وقتی که راننده قهرمان متوجه بریده شدن ترمز تریلی شد، دیگر فرصت زیادی نداشت؛ چرا که کمی جلوتر که پلیس راه قرار داشت، تعداد زیادی از ماشین های سواری که در بسیاری از آنها راننده ها همراه خانواده خود بودند را مشاهده کرد و باید سریعا دست به کار می شد.

در چنین موقعیتی او تنها دو راه داشت، راه اول آن بود که جان خود را نجات دهد تا در هنگام برخورد تریلی با این ماشین های سواری، تریلی از حرکت بایستد و در چنین حالتی امکان کشته شدن تعداد زیادی از سرنشینان ماشین های سواری بود. راه دوم که راننده قهرمان آن را انتخاب کرد آن بود که مسیر تریلی را تغییر دهد و از جاده خارج شود تا با از دست دادن جان خود، هموطنانش را از مرگ نجات دهد.

منبع : hadese24