زمان مطالعه: ۲ دقیقه

نیاز به برقراری عدالت در مراکز توزیع بار

یک فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا گفت: بهبود شرایط فنی و اقتصادی حمل و نقل جاده ای نیازمند برقراری عدالت در مراکز توزیع بار در اختصاص کرایه در چهارچوب تن بر کیلومتر است.عدالت در توزیع بار نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

مالک نخعی این مطلب را پس از آن بیان کرد که تعدادی از رانندگان در شبکه‌های اجتماعی از عدم وجود عدالت در نحوه توزیع بار در پایانه‌های کشور انتقاد کردند.

مالک نخعی در مورد این‌که چگونه می‌توان عدالت را در مراکز توزیع بار برقرار کرد گفت:

در این زمینه پیشنهاد می‌‌شود سامانه پایانه بار مجازی به صورت ملی و یک پایگاه اطلاعاتی کامل از ثبت درخواست شرکت‌های حمل‌و‌نقل برای کالای در انتظار حمل و ثبت درخواست کامیون و کشنده‌های در انتظار بار برای کل کشور ایجاد شود.

این راننده خودمالک تاکید کرد: بدین ترتیب می‌توان با ثبت مکان کامیون‌ها بر اساس سخت‌افزار سپهتن، نرم‌افزارهای پایشی و آنالیز دیتای بالا و بازارگاه‌های الکترونیکی که در حال شکل‌گیری هستند، در مجموع خدماتی ارائه کرد که عدالت بر جامعه حمل‌ونقل حاکم گردد.  همچنین پیشنهاد می‌شود در این سامانه ملی بعد از صدور بارنامه برای کامیون مذکور نوبتی برای استان مقصد یا کلونی بار مقصد در نظر گرفته شود و به راننده اعلام گردد تا در زمان مشخص (بسته به طول مسیر و مدت زمان لازم برای رانندگی ) در مقصد حاضر باشد.

آسان بار-آسان پدیا-نیاز به برقراری عدالت در مراکز توزیع بار-مالک نخعی

 

یکی از مطالبات همیشگی رانندگان اجرای عدالت در توزیع بار و حذف بومی‌گرایی در پایانه‌های بار است که عدم توجه به این مهم موجب شده اغلب آنان از توزیع ناعادلانه بار در برخی پایانه‌هایی که توزیع بار آنها، نقش مهمی در وضعیت اقتصادی حاکم بر حمل‌ونقل جاده‌ای بار دارند، گله‌مند باشند.

رانندگان معتقدند همه کامیون‌ها از جمله کامیون‌های ملکی و بومی باید برطبق نوبت پایانه، بارگیری کنند این د رحالی است که به گفته آنان، به کرات مشاهده می‌شود رانندگان و کامیونداران بومی یا ملکی مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل در اولویت توزیع بار قرار می‌گیرند.