درخواست های شرکت های حمل و نقل بین المللی از وزیر راه - آسان پدیا
آسان بار-آسان پدیا

درخواست های شرکت های حمل و نقل بین المللی از وزیر راه

درخواست های شرکت های حمل و نقل بین المللی از وزیر راه

ناوگان ایرانی در حال حذف از سیستم ترانزیت منطقه

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، محمد جواد عطرچیان دراظهارات خود در مورد شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور گفت: با محدود شدن امکان نقل وانتقال ارز و نداشتن توان پرداخت کرایه حمل، تجار، وارد کنندگان و صادرکنندگان ایرانی ترجیح می دهند که مراودات خود را از طریق ناوگان خارجی انجام دهند و ناوگان ایرانی در حال حذف از سیستم ترانزیت منطقه است.

محمد جواد عطرچیان که از چند ماه پیش در خصوص بروکراسی درحمل‌ونقل بین‌المللی هشدار داده بود در نامه‌ ای به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نسبت به وجود خودتحریمی در صنعت حمل‌ونقل و گسترش مشکلات گلایه کرد.(برای اطلاعات بیشتر درمورد بروکراسی در حمل و نقل بین المللی)کلیک کنید.

او چند ماه پیش در نامه ای به عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی نسبت به وجود خود تحریمی در صنعت حمل و نقل و گسترش مشکلات گلایه کرده و در مورد بروکراسی در حمل و نقل بین المللی هشدار داده بود.

225x300 - درخواست های شرکت های حمل و نقل بین المللی از وزیر راه

 

محمد جواد عطرچیان گفت: تعطیلی و کم کاری شرکت های حمل و نقل بین المللی نه به دلیل تحریم و فشار خارجی بلکه ناشی از بی توجهی و فشارهای داخلی است و همچنین هفت تقاضای ضروری این صنف فوراً می‌باید به دستور وزیر راه و شهرسازی انجام شود تا بلکه شرکت‌های حمل‌ونقلی نجات پیدا کنند.

بخشی از این خواسته ها برای نجات شرکت‌های حمل‌و‌نقل یه شرح زیر است:

  • پیگیری عاجل حذف مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت های حمل‌و نقلی
  • کاهش مالیات بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقلی
  • آغاز فوری فروش سوخت به قیمت جایگاه
  • دستور حل مشکل بیمه شرکت‌های حمل و نقلی
  • تعیین تکلیف عاجل سیستم حواله حمل
  • حذف قانونی که منجر به تشویق ورود کشتی‌های خارجی به بندر چابهار می شود

آسان بار-آسان پدیا

پاسخی بگذارید