زمان مطالعه: ۲ دقیقه

عوارض جدید بزرگراه ها با موافقت وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد. به گزارش تین نیوز به نقل از فارسی، نرخ ۱۴۰۱ آزاد راه های کشور به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسید و ابلاغ شد.

نرخ عوارض جدید آزاد راه های کشور سال ۱۴۰۱

میزان افزایش این نرخ ها در مقایسه با نرخ هایی است که قبلا در سال ۱۹۹۹ تصویب شده بود.نرخ عوارض برخی بزرگراه ها برای خودروهای سواری با قیمت های جدید به صورت زیر است:

 • آزادراه زنجان- تبریز نرخ افزایش عوارض ۴۰ درصد و مصوبه امسال ۷ هزار تومان است.
 • جاده کاشان – اصفهان ۱۰۱ درصد افزایش داشته و نرخ امسال ۲۰ هزار تومان است.
 • کنارگذر غربی اصفهان نرخ رشد ۲۷.۵ درصد، نرخ پرداختی امسال ۱۴.۵۰۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه قزوین-رشت نرخ رشد ۱۶.۷ درصد قیمت عوارض سال جاری ۱۵.۵۰۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه ساوه – سلفچگان نرخ افزایش ۲۴.۴ درصد نرخ امسال ۱۱.۵۰۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه خرم آباد – پل زال ، نرخ افزایش ۲۶.۲ درصد، نرخ عوارض امسال ۲۶.۵۰۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه تهران – پردیس نرخ افزایش ۲۴.۴ درصد، امسال نرخ عوارض ۷.۵۰۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه پل میانی دریاچه ارومیه نرخ افزایش ۱۹.۳ درصد عوارض سال جاری ۱۱ هزار تومان است.
 • بزرگراه باغچه – مشهد، نرخ افزایش ۲۱.۶ درصد، نرخ عوارض امسال ۷.۵۰۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه کنارگذر شمالی مشهد نرخ افزایش ۳۸.۸ درصد عوارض سال جاری ۸ هزار تومان است.
 • عوارضی اهواز – بندر امام ۲۷.۳ درصد افزایش عوارض سال جاری ۶ هزار تومان است.
 • آزادراه ساوه – همدان نرخ افزایش ۲۳.۶ درصد قیمت عوارض سال جدید ۱۰ هزار تومان است.
 • پل زال اندیمشک نرخ افزایش ۳۳.۵ درصد نرخ عوارضی سال جدید ۱۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه قم – گرمسار نرخ افزایش ۲۷.۱ درصد عوارض قابل پرداخت سواری ۲۳ هزار تومان است.
 • آزادراه شمال – تهران بخش ۴ نرخ رشد ۲۹.۴ درصد پرداختی برای سال جاری  ۱۴ هزار تومان است.
 • تهران – آزادراه شمال قطعه ۱ در روزهای عادی نرخ افزایش ۳۵ درصد، نرخ عوارض سال جاری ۵۰ هزار تومان است.
 • تهران- آزادراه شمال قطعه یکم آخر هفته و تعطیلات نرخ رشد ۴۱.۹ درصد نرخ عوارض امسال ۷۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه تهران شمال تونل شرق البرز در روزهای عادی عوارض امسال ۳۰ هزار تومان است.

آزادراه تهران شمال تونل البرز شرقی در تعطیلات آخر هفته و روزهای تعطیل۵۰ هزار تومان است، بنابراین قیمت در آزادراه تهران شمال معمولا ۱۸.۹ درصد افزایش داشته است . خودروهای عبوری در روزهای عادی ۹۴ هزار تومان و در تعطیلات آخر هفته و روزهای تعطیلات ۱۳۴ هزار تومان محاسبه می شوند.

 • بزرگراه همت – کرج نرخ افزایش ۳۵ درصد، نرخ مالیات امسال ۱۱.۵۰۰ هزار تومان است.
 • بزرگراه کنارگذر جنوب تهران، نرخ عوارض سالانه فعلی ۳۴ هزار تومان است.

 جدول نرخ جدید عوارض آزادراه‌ ها

 جدول نرخ جدید عوارض آزادراه‌ ها

منبع : tinn.ir

همراهان اسان بار در صورتی که مقاله مورد نظر مورد توجه شما قرار گرفته است پیشنهاد میکنیم مقالات ” بارنامه الکترونیکی چیست ” ، ” بارنامه معتبر چیست ” و ” شرکت حمل و نقل سراسری چیست؟ ” را مطالعه نمایید.