بارنامه هوشمند چیست و چگونه می‌توان آن را اخذ نمود؟

بارنامه هوشمند چیست

۰ همان‌طور که می‌دانید در صنعت حمل و نقل، صدور بارنامه اهمیت بسیار زیادی دارد. اما صدور بارنامه به شکل کاغذی باعث بروز مشکلاتی در این حوزه به خصوص برای رانندگان شده است. متأسفانه مدت‌هاست که اخبار ناراحت کننده…

ادامه مطلب