کامیون اینترنشنال چیست ؟ بررسی کامیون اینترنشنال پرواستار تریپر و LoneStar

کامیون اینترنشنال جدید

زمانی که شما به عنوان راننده سوار برکامیون اینترنشنال می شوید، احساس می کنید که سوار یک ماشین سبک شده اید و هیچ احساسی ندارید که سوار یک ماشین سنگین با بار بسیار زیاد شده اید. این موضوع به…

ادامه مطلب